Andrej Kranjc

Dr. Andrej Kranjc
Slovenska akademija znanosti in umetnosti SAZU
Novi trg 3
SI-1000 Ljubljana
Slovenia


Phone: +386 (0) 1 4706 128
Personal URL: link


Additional functions:
Chair, IGU Karst Commission
Member, IUCN Task Force Cave and Karst Protection
Member, Slovenian National Commission for UNESCO


Key Publications of Andrej Kranjc (up to ten) :
KRANJC, Andrej. Recent fluvial cave sediments, their origin and role in speleogenesis = Recentni fluvialni jamski sedimenti, njihovo nastajanje in vloga v speleogenezi, (Dela, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Institut za raziskovanje Krasa, 27, 1). Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1989. 167 pp, ilustr. ISBN 86-7131-029-9. [COBISS.SI-ID 8107520]

KRANJC, Andrej. Speleothem fall (an example of a sudden stalactite collapse in Skocjanske jame) = O odpadanju sige (primer odpadlega stalaktita v Skocjanskih jamah). Acta carsol., 1999, 28, 1, 201-214, ilustr. [COBISS.SI-ID 12867373]

KRANJC, Andrej. Dinaric karst. V: GUNN, John (ur.). Encyclopedia of caves and karst science. New York; London: Fitzroy Dearborn, 2004, 287-289, ilustr. [COBISS.SI-ID 21903661]

KRANJC, Andrej. Balthasar Hacquet, predecessor of modern karstology. Hacquetia. [Tiskana izd.], 2003, 2, 2, 129-138, ilustr. [COBISS.SI-ID 21397549]

KRANJC, Andrej. Alpine and ice caves in Slovenia in older literature (17th to 19th century) = Alpske in ledene jame iz Slovenije v starej*i literaturi (17. do 19. stoletje). Acta carsol., 2004, 33, 1, 61-71, ilustr. [COBISS.SI-ID 22333741]


Specialties of Andrej Kranjc:
Karst geomorphology, karst hydrology, physical speleology, human impact on karst, karst protection, history of karstology

Last update: 11/30/21
Source of data: ProClim- Research InfoSystem (1993-2022)
Update the personal data for Andrej Kranjc

Go Back